LICZNIK ODWIEDZIN

Liczba wejść na stronę 13720

 

Umowa na prowadzenie Podlaskiego Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej podpisana !

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować , iż w środę, 7 czerwca br.  w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt.  Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej.

Projekt przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego.  Projekt, którego fundacja jest jednym z partnerów realizowany będzie w partnerstwie z Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach, Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” oraz Parkiem Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Celem projektu jest wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego poprzez działania mające na celu wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz utworzenie 108 miejsc pracy na terenie subregionu suwalskiego tj. w powiatach augustowskim, monieckim, sejneńskim, sokólskim oraz suwalskim (grodzkim i ziemskim). 

Okres realizacji: Marzec  2017 – Luty 2020

Kto może uczestniczyć?

Działania w projekcie kierowane są  do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, a także do samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz lokalnych przedsiębiorców.

Co oferujemy?

  • W ramach projektu realizowane będą działania o charakterze :
  • Informacyjnym nt. bieżących wiadomości z zakresu Ekonomii Społecznej,
  • Animacyjnym, nakierowane na aktywizowanie i integrowanie lokalnych społeczności i środowisk  w sferze wsparcia ekonomii społecznej
  • Doradczym, z zakresu rozwiązywania problemów Podmiotów Ekonomi Społecznej a także pozyskiwaniu dotacji na nowe miejsca pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych oraz ekonomizacji już istniejących
  • Szkoleniowym, z zakresu zakładania i rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: www.pcwes.org.pl 

 

 

O NAS

Celem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Znajdziecie tutaj Państwo w jednym miejscu ofertę naszego Ośrodka w zakresie instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas pod adresem

ul. Tadeusza Kościuszki 62,
16-400 Suwałki
woj. podlaskie, Polska

Lub zadzwoń

Telefon: 0048 87 565 13 86