Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji zaprasza do współpracy przedsiębiorców oraz osoby fizyczne zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach i wizytach studyjnych organizowanych przez nasz Ośrodek lub naszych Partnerów.

Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji przygotowuje i realizuje autorskie programy ukierunkowane na wzmocnienie i rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarczy, a także rozwój społeczności lokalnej i budowę społeczeństwa obywatelskiego. W ramach zadań statutowych, Doradcy Ośrodka realizują usługi związane ze wsparciem osób i instytucji, które są zainteresowane rozwojem własnym jak i rozwojem firm w zakresie świadczenia usług informacyjnych, doradczych i konsultacyjnych obejmujących zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia przedsiębiorczych.

Dzięki stałemu pogłębianiu wiedzy doradcy Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji mogą wspierać przedsiębiorców z terenu naszego kraju w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, wniosków konkursowych, biznes-planów, strategii rozwoju, analizy ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych zarówno pod potrzeby instytucji bankowych, funduszy pożyczkowych, jak i w ramach ogłaszanych konkursów dotacyjnych.

Doradcy Ośrodka w ramach świadczonych usług udzielają informacji na temat dostępnych źródeł finansowania, doradzają i konsultują zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wspierają różnego rodzaju przedsięwzięcia osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z terenu całej Polski.

Prowadzą ścisłą współpracę w ramach prowadzonego monitoringu osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które uzyskały wsparcie w ramach instrumentów zwrotnych będących w gestii Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Doradcy Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji prowadzą konsultację z klientami Fundacji w zakresie efektywnego wykorzystania środków pozyskanych w ramach dostępnych instrumentów finansowych.  

 

O NAS

Celem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Znajdziecie tutaj Państwo w jednym miejscu ofertę naszego Ośrodka w zakresie instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!