OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” zakłada kompleksowy rozwój ekonomii społecznej na terenie Miasta Suwałki oraz powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego i sokólskiego. Realizowany jest w partnerstwie przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (lider) oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (partner).

Ze wsparcia ośrodka mogą skorzystać:

 • Podmioty ekonomii społecznej: przedsiębiorstwa społeczne w tym spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), organizacje pozarządowe, spółki non-profit
 • Osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej) lub rozwojem ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych

Naszym celem jest wspieranie, tworzenie i wzmacnianie potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i społecznego ukierunkowanych na realizację działań i projektów z zakresu ekonomii społecznej.

W ramach projektu beneficjenci mogą korzystać z następujących form działania ośrodka:

 • Animacja – inspirujemy i mobilizujemy do działania, wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 • Edukacja – organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych
 • Doradztwo – indywidualne i grupowe polegające na wsparciu procesu tworzenia i towarzyszenia w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
 • Targi, debaty, seminaria, mobilne punkty informacyjne w zakresie propagowania informacji, idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej
 • Wizyty studyjne
 • Wsparcie finansowe w formie dotacji na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie 21 020,00 tys. zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcia pomostowe w okresie pierwszych 6 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

 

 • Okres realizacji: 01.06.2020 r. – 31.05.2023 r.
 • Źródło finansowania: EFS 4 214 991,33 zł; budżet Państwa – 495 881,34 zł
 • Wartość projektu: 4 958 813,34 zł

 

                         

 

Strona internetowa PROJEKTU: http://owes.ares.suwalki.pl

 

 

 

 

Doradcy Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji oferują doradztwo i wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w ramach aktualnie dostępnych instrumentów finansowych:

PREFERENCYJNE POŻYCZKIDLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ POWER 2022Dostępne dla PES z obszaru całej Polski

Zadaniem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest udzielenie konsultacji i pomocy przy składaniu wniosku o preferencyjną pożyczkę dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, będących na początkowym etapie swojej działalności (Pożyczka NA START) oraz chcących rozwinąć swoją działalność (Pożyczka NA ROZWÓJ). Doradcy Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji służą doradztwem w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, udzielają niezbędnych informacji na temat instrumentu finansowego oraz na etapie finansowania służą doradztwem w zakresie jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków pożyczki, zgodnie z założenia biznesplanu.  

KLIKNIJ I SPRAWDŹ OFERTĘ A MY POMOŻEMY CI Z WYPEŁNIENIEM WNIOSKU

Strona internetowa: www.pozyczkipes2022.frp.pl

 

 

 

 PROJEKT ,,OPEN” – To nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej. W ramach działań pozaprojektowych doradcy Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji służą Państwu pomocą i doradztwem podczas całego procesu składania wniosku o pożyczkę.

 

 

KLIKNIJ I SPRAWDŹ OFERTĘ A MY POMOŻEMY CI Z WYPEŁNIENIEM WNIOSKU

Strona internetowa: www.open.frp.pl

 

 

 

 

PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ -  

Działających na obszarze Makroregionu II (województwa: lubelskie, podkarpackie oraz podlaskie)

zadaniem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest udzielenie konsultacji i pomocy przy składaniu wniosku o preferencyjną pożyczkę dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, będących na początkowym etapie swojej działalności (Pożyczka NA START) oraz chcących rozwinąć swoją działalność (Pożyczka NA ROZWÓJ). Doradcy Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji służą doradztwem w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, udzielają niezbędnych informacji na temat instrumentu finansowego oraz na etapie finansowania służą doradztwem w zakresie jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków pożyczki, zgodnie z założenia biznesplanu

 

KLIKNIJ I SPRAWDŹ OFERTĘ A MY POMOŻEMY CI Z WYPEŁNIENIEM WNIOSKU

Strona internetowa: www.pozyczkipes.frp.pl

 

 

O NAS

Celem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Znajdziecie tutaj Państwo w jednym miejscu ofertę naszego Ośrodka w zakresie instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!