LICZNIK ODWIEDZIN

Liczba wejść na stronę 14570

Autorski projekt "Szansa jest kobietą" został przygotowany i  zrealizowany przez Zespół Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji.

Projekt był odpowiedzią na wyzwania podlaskiego rynku pracy, gdzie występuje duża nierównowaga pomiędzy popytem na pracę a podażą pracy oraz niedostosowanie kompetencyjno-kwalifikacyjne zasobów pracy. Celem projektu było zwiększenie zdolności zatrudnieniowej trzydziestu kobiet po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz poszukujących pracy z subregionu suwalskiego. Jako realizatorzy mamy świadomość, że skuteczność podejmowanych przez nas działań zależy od właściwego zdiagnozowania indywidualnych potrzeb uczestników oraz od dobrania właściwych instrumentów i form wsparcia uwzględniających specyfikę i potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Projekt był realizowany w okresie od kwietnia 2016 - września 2017.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało łącznie 32 kobiet, które w większości przynależały do grup osób szczególnie narażonych na oddalenie się od rynku pracy (kobiety po 50 roku życia, kobiety długotrwale bezrobotne oraz kobiety o niskich kwalifikacjach)

W ramach projektu zaoferowaliśmy każdej z uczestniczek zindywidualizowane komplementarne wsparcie obejmujące:

  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  • grupowe doradztwo zawodowe
  • wsparcie psychologiczne
  • szkolenia podnoszące kompetencje lub zmieniające kwalifikacje zawodowe
  • pośrednictwo pracy

Dzięki dostosowaniu wsparcia do potrzeb przedsiębiorców i pracodawców, jak również wymagań lokalnej i regionalnej gospodarki na dzień zakończenia projektu na rynek pracy powróciła prawie połowa uczestniczek zakwalifikowanych do projektu. Dzięki uzyskaniu nowych kwalifikacji uczestniczki mają większe perspektywy znalezienia pracy, ale także  posiadają większą odwagę do jej poszukiwania.

O NAS

Celem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Znajdziecie tutaj Państwo w jednym miejscu ofertę naszego Ośrodka w zakresie instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas pod adresem

ul. Tadeusza Kościuszki 62,
16-400 Suwałki
woj. podlaskie, Polska

Lub zadzwoń

Telefon: 0048 87 565 13 86