LICZNIK ODWIEDZIN

Liczba wejść na stronę 14570

Dostępne jest już narzędzie aplikacyjne do aplikowania o pomoc zwrotną w ramach projektu Fundusz „OPEN”. Wszyscy zainteresowani mogą już się rejestrować w systemie. Dzięki udziale w projekcie Fundusz „OPEN” można sfinansować dowolny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe oraz uzyskać do 25% umorzenia!

O projekcie

Ogólnopolski projekt Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” to pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych, uruchomiony w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez partnerstwo Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (lider Projektu i Operator udzielania pomocy zwrotnej), Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Policy & Action Uniconsult Sp. z o.o.

Wysokość pożyczki to minimum 1 000 zł i maksimum 100 000 zł, a kształcenie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Pożyczkę możesz przeznaczyć na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty. Przedmiot finansowania stanowią nieopłacone formy kształcenia rozpoczęte, jak i nierozpoczęte. W przypadku rozpoczętych from kształcenia pożyczka może być udzielona wyłącznie na sfinansowanie nieopłaconego okresu kształcenia.

Kto może skorzystać

Pożyczki są dostępne dla każdej pełnoletniej osoby, która pracuje (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.). Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią. Pożyczki są nieoprocentowane i nie wiążą się z dodatkowymi prowizjami czy opłatami za przyznanie pożyczki.

Jak to zrobić?

  • Wejdź na stronę open.frp.pl (na stronie znajdziesz też: regulamin udzielania pożyczek, wzory umowy, wymagane dane i dokumenty do wniosku).
  • Załóż konto (wymagane jest tylko podanie imienia i nazwiska oraz  adresu e-mail).
  • Wypełnij wniosek on-line i czekaj na pozytywną decyzję!

Kwota przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Ciebie formy kształcenia. Możesz otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 20% umorzenia, a w szczególnych przypadkach nawet 25%.

 

O NAS

Celem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Znajdziecie tutaj Państwo w jednym miejscu ofertę naszego Ośrodka w zakresie instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas pod adresem

ul. Tadeusza Kościuszki 62,
16-400 Suwałki
woj. podlaskie, Polska

Lub zadzwoń

Telefon: 0048 87 565 13 86