Uwaga !!! Trwa już nabór instytucji i osób chętnych do udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”.

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że trwa już ciągły nabór uczestników chętnych do udziału w projekcie.

Podstawowym celem udziału w projekcie jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Miejsca pracy mogą powstawać w istniejących przedsiębiorstwach, jak również w nowo powstałych, utworzonych w ramach projektu.

Dotacja inwestycyjna na jedno stanowisko pracy wynosi 21.020,00 zł. Dodatkowo może być udzielone wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa w kwocie 1.200,00 zł miesięcznie.

W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje, takie jak lokalne samorządy, stowarzyszenia, fundacje, które zamierzają utworzyć przedsiębiorstwo społeczne i zatrudnić osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby   zainteresowane    udziałem   w   projekcie    prosimy   o    złożenie   w    biurze projektu formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.owes.ares.suwalki.pl/dokumenty

Spośród osób i instytucji zainteresowanych udziałem zostaną wyłonione grupy inicjatywne, które wezmą udział w cyklu animacji i szkoleń, po których będą mogły złożyć wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej.

Najlepsze pomysły uzyskają wsparcie doradcze i finansowe w formie dotacji  na realizację przedsięwzięcia, utworzenie przedsiębiorstwa i zatrudnienie pracowników.

Dodatkowe informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej www.owes.ares.suwalki.pl,  w   biurze    projektu   w    Suwałkach,   Osiedle II 6A,  tel. (87) 566 20 55, jak również w biurze partnera projektu: Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Kościuszki 62, tel. (87) 565 13 86.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty.

O NAS

Celem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Znajdziecie tutaj Państwo w jednym miejscu ofertę naszego Ośrodka w zakresie instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!