Informujemy, iż Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach w dniu 22 września 2020 roku została wybrana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na Pośrednika Finansowego, którego zadaniem będzie udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego – alokacja środków wynosi 20 mln zł.

Pożyczka płynnościowa POIR, udzielana będzie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy Bank Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Udzielenie pożyczek powinno umożliwić przedsiębiorcom utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jest to już 3 konkurs w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Poprzednie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem stad już dziś można zapoznać się z dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku: https://plynnosciowa.frp.pl lub skontaktować się bezpośrednio z naszymi doradcami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (tel. 730 938 766) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (tel. 731 757 000) oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (605 418 691). Na stronie internetowej umieścimy wkrótce informacje o otwarciu naboru wniosków.

Parametry pożyczki

 1. Łączna kwota Jednostkowej Pożyczki nie może przekraczać:
 • Dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za które dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
 • jeżeli przedsiębiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

 

 1. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

 

 1. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

 

 1. Oprocentowanie: Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.

 

Brak dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki

 

 1. Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

Przedsiębiorstwo ubiegające się o pożyczkę musi wykazać, iż na dzień 31.12.2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji, a obecnie:

 • znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub
 • jest nią zagrożony.

 

 1. Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.
 • Wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • Zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy
 • Spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • Zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • Bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem, że udzielony kredyt pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
 • Wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy i niepłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

 

 1. Zabezpieczenie pożyczki

W przypadku pożyczki do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Dla pożyczki o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, które może stanowić poręczenie osób trzecich, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeniowego oraz inne zaakceptowane przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

 

 1. Rozliczenie pożyczki

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.

 

O NAS

Celem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Znajdziecie tutaj Państwo w jednym miejscu ofertę naszego Ośrodka w zakresie instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!