Informujemy, że konsorcjum utworzone przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na podstawie umowy operacyjnej podpisanej w dniu 18 października 2023 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/FD/923/2023/I/BP/554 realizuje udzielanie pożyczek w ramach Funduszu Dostępności.

Celem funduszu pożyczkowego utworzonego ze środków Funduszu Dostępności jest udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Wsparcie są:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

2) podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne;

3) spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego;

4) inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

5) podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;

6) instytucje kultury;

7) spółdzielnie mieszkaniowe;

8) wspólnoty mieszkaniowe;

9) towarzystwa budownictwa społecznego;

10) osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego;

11) społeczne inicjatywy mieszkaniowe;

12) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli prowadzą statutową działalność ukierunkowaną na wsparcie osób o szczególnych potrzebach, w szczególności osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych.

Niezbędne informacje na temat Pożyczek w ramach Funduszu Dostępności oraz wszystkie wymagane dokumenty dotyczące złożenia kompletnej dokumentacji pożyczkowej uzyskają Państwo na stronie:

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-z-funduszu-dostepnosci/

A także u naszego Doradcy: 
Tel. 731 757 000
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.