Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na podstawie umowy operacyjnej podpisanej w dniu 27 marca 2024r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje udzielanie pożyczek w ramach pożyczek preferencyjnych na Start i na Rozwój dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z makroregionu północno-wschodniego obejmującego województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

 

Z pożyczek mogą skorzystać:

 • spółdzielnie socjalne, 
 • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • jednostki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
 • Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacje pozarządowe, tj. podmioty z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • spółki non profit, kluby sportowe, podmioty kościelne, stowarzyszenia JST.

 

POŻYCZKA NA START dla podmiotów ekonomii społecznej to forma wsparcia dla PES, które działają nie dłużej niż 12 miesięcy. Pożyczka charakteryzuje się parametrami:

Wysokość wsparcia: do 100 tys. zł na jedną pożyczkę (z możliwością udzielenia dwóch pożyczek na 1 PES o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł)

Okres spłaty: do 5 lat

Oprocentowanie: na poziomie stopy redyskonta weksli NBP

Karencja w spłacie: do 6 miesięcy, od daty wypłaty środków

 

Pożyczkę możesz otrzymać na finansowanie rozpoczęcia działalności, w szczególności:

 • kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

 

Umorzenie pożyczki na rozwój dla podmiotów ekonomii społecznej wynosi 25 proc. wartości wypłaconego kapitału pożyczki. PES może skorzystać z częściowego umorzenia pod warunkiem, że sfinansowany z pożyczki projekt przyniesie wymierne korzyści społeczne takie jak:

 • utworzenie miejsca/miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób z zaburzeniami psychicznymi, lub
 • realizacja przedsięwzięć obejmujących usługi świadczone w społeczności lokalnej (usługi zdrowotne lub usługi społeczne), lub
 • realizacja przedsięwzięć obejmujących oferowanie usług lub produktów związanych z zapewnianiem dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, lub
 • realizacja przedsięwzięć w obszarze zielonej gospodarki.

 

POŻYCZKA NA ROZWÓJ dla podmiotów ekonomii społecznej to forma wsparcia dla PES, które działają powyżej 12 miesięcy. Pożyczka charakteryzuje się parametrami:

Wysokość wsparcia: do 500 tys. zł na jedną pożyczkę (nie więcej niż 1 mln zł na Umowę operacyjną na jeden PES)

Okres spłaty: do 7 lat w przypadku pożyczki do 400 tyś. zł., 10 lat w przypadku pożyczki przekraczającej wartość 400 tyś zł. (nie więcej niż 500 tyś. zł.)

Oprocentowanie: na poziomie stopy redyskonta weksli NBP

Karencja w spłacie: do 6 miesięcy, od daty wypłaty środków

 

Pożyczkę możesz otrzymać na finansowanie rozwoju działalności PES, w szczególności:

 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych
 • z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych
 • z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

 

Umorzenie pożyczki na rozwój dla podmiotów ekonomii społecznej wynosi 25 proc. wartości wypłaconego kapitału pożyczki. PES może skorzystać z częściowego umorzenia pod warunkiem, że sfinansowany z pożyczki projekt przyniesie wymierne korzyści społeczne takie jak:

 • utworzenie miejsca/miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób z zaburzeniami psychicznymi, lub
 • realizacja przedsięwzięć obejmujących usługi świadczone w społeczności lokalnej (usługi zdrowotne lub usługi społeczne), lub
 • realizacja przedsięwzięć obejmujących oferowanie usług lub produktów związanych z zapewnianiem dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, lub
 • realizacja przedsięwzięć w obszarze zielonej gospodarki.

 

Nabór zostanie rozpoczęty wkrótce. Więcej informacji otrzymacie Państwo u Doradcy:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 730 938 766

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

O NAS

Celem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Znajdziecie tutaj Państwo w jednym miejscu ofertę naszego Ośrodka w zakresie instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!