LICZNIK ODWIEDZIN

Liczba wejść na stronę 14570

Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock.

 

Celem działania jest zniesienie głównej bariery w pozyskaniu finansowania z rynków publicznych, tj. wysokich kosztów przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji.  Instrument skierowany do spółek sektora MŚP i polega na wsparciu przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w konkursie mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w Warszawie w dniu 14.12.2015 r. 

więcej >>>

O NAS

Celem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Znajdziecie tutaj Państwo w jednym miejscu ofertę naszego Ośrodka w zakresie instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas pod adresem

ul. Tadeusza Kościuszki 62,
16-400 Suwałki
woj. podlaskie, Polska

Lub zadzwoń

Telefon: 0048 87 565 13 86